Rycina: Raffaello Sanzio Morghen (1758 – 1833) wg portretu wykonanego po śmierci Leonarda, a niegdyś uznawanego za jego autoportret (obecnie w Uffizi).