Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy

No 6.
Leśniczówka moja, fotografowana jesienią.

Z prawej strony dom i studnia, w środku
stajnia i szopa, gdzie stoją wozy, sanie i inne gospo-
darskie sprzęty, z lewej widać część obory.
To jest moja najlepsza fotografja.
Kup sobie podręcznik do fotografji dra Fogla,
tłomaczył ktoś na polski z niemieckiego