Lewe skrzydło Luwru

P-6977

Widoczne po lewej stronie skrzydło zbudowano na polecenie Napoleona III w latach 1852-1857. W głębi widać pałac Tuileries, a przed nim napoleoński łuk du Carrousel.