Libuszka w szpagacie

P-9944
Miejsce:Koszyce
Twórca:Győri&Boros
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

25. XI. 1930.

Pamiętaj i nie zapomnij
o swojej przyjaciółce

Libuszce Geislerównie