Niewiele zachowało się dawnej zabudowy przy ulicy Lacordaire, ale widoczny jest fragment na północnym jej krańcu, gdzie zakręcała jeszcze (między ciemnym a jasnym domem, na prawo od środka kadru) – dziś ta jej dawna część to Rue du Général-Estienne. Oba te budynki nadal istnieją, podobnie jak budynek kolejny. Pozostałe przepadły, niski widoczny po prawej – niedawno.

Wydawca – Marque „Rose”, fotograf nieznany.