Łódki na „plaży” przy rue de Lyon

PD-10768

Na rewersie cytat  z Oscara Metenier, francuskiego dramatopisarza i założyciela Grand Guignol.

Wydawca:  A. Bréger Frères, Paryż.