Pełne zdjęcie Alberta Josepha (za Wiki)

Ludwik II Bawarski w stroju Orderu Świętego Jerzego

P-446

Zdjęcie Josepha Alberta z roku 1866, wykadrowane i odbite później (data na odbitce: 1891). Ludwig nosi strój orderu Bawarii, założonego w roku 1729 – wówczas był to jeszcze order państwowy (który po wchłonięciu Bawarii przez Cesarstwo Niemieckie w 1871 pozostał orderem domowym (jak podaje ta późniejsza odbitka).