Łysiejący ksiądz

P-2126
Miejsce:
Tematyka:Portret