Łysiejący

P-1718
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret