Maria z Kuziów Warzeszkiewicz

P-8013

W dowód wysokiego szacunku
i poważania Marya z Kuziów Warzeszkiewicz