Maria z Tymienieckich Rudnicka

P-2087

Maria Antonina Tymieniecka (1846-1922), córka Seweryna Antoniego, asesora sądu poprawczego w Kaliszu; młodsza siostra Seweryna (P-2090) – leży na cmentarzu w Kielcach, a jej mąż spoczywa w jednym grobie z najbliższą rodziną Seweryna.