Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Maryan Antoni ur. 10 / XII-1914 r.
(fot. wiek 10 m[iesię]c
y)