Marylka w Lubczy

P-2774
Miejsce:Lubcza
Twórca:
Tematyka:Portret

Podczas ostatniego pobytu Marylki w Lubczy.

Być może Maria z Wielowieyskich Jaskłowska (1900-1977), córka Stefana z pierwszego małżeństwa.