Maryna Mniszchówna – autograf

P-646
Miejsce:Kraków
Tematyka:Sztuka

Wpis z księgi pamiątkowej Collegium Maius: „Maryna carowa moskiewska ręką własną” – Maryna Mniszchówna wpisała się tam na początku 1606 roku. Dookoła naniesiony ornament z kartuszem herbowym Mniszchów (siedem piór srebrnych w polu czerwonym).

Na rewersie podana data – 1869.