Zdjęcie 16×22,5 cm na kartonie 17,5×24 cm.

Helgoland pra Babcia

Wedle informacji od sprzedającego to Matylda z Hanickich Stempowska (1851-1931), stryjenka i teściowa Stanisława Stempowskiego.