Merostwo w Clichy podczas powodzi

PD-9758

Zdjęcie wykonane od strony bocznego wejścia do gmachu.