Mężczyzna ze starożytnościami

P-4237

Jedno ze zdjęć, które w zbiorze były umieszczone osobno – zawierały portrety znanych osób, z których część tylko udało mi się zidentyfikować.