Mieczysław Zobek

P-8073

Mieczysław Zobek
w sierpniu 1876

13 rok [życia]

Podpis ks. J[an]Kanty Skrzyński oczywiście błędny.