Międzynarodowy zjazd sokolski w Sofii (Junacy) II

P-3551
Miejsce:Sofia
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Junacy to bułgarska odmiana sokolstwa.