Zbiór: Sokolstwo

Ruch sokolski powstał w roku 1862 w Pradze – towarzystwo gimnastyczne, podzielone na gniazda, objęło prędko kolejne części cesarstwa austrowęgierskiego, a potem w krajach słowiańskich poza jego granicami. Polski Sokół powstał we Lwowie w 1866 roku i szybko się rozszerzył, krzewiąc kulturę fizyczną i budując sportową infrastrukturę – oprócz tego Sokół nieoficjalnie stanowił organizację patriotyczną. W Czechach powstała również katolicka wersja ruchu sokolskiego, orelstwo.