Międzynarodowy zjazd sokolski w Sofii (Junacy) I

P-3550
Miejsce:Sofia
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Junacy to bułgarska odmiana sokolstwa.