Milena jako motyl

P-2677
Miejsce:Koszyce
Twórca:Győri&Boros
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Rok 1930
Milena lat 7