Młoda Margarethe Leeder z przyjaciółkami II

P-9633

Margarethe Leeder, później Schmiljan, w dole.

Tego samego dnia, co poprzednie zdjęcie, czyli 30. 6. 1893.