Obok inne (nieposiadane przeze mnie) zdjęcia Neurdeinów z tego samego dnia (ci sami rybacy, ten sam pies)