Na plaży: Janina Gwiazdoniówna, inż. Matusiński z Majką

P-8271

6×8 cm