Miejsce:Warszawa
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Warszawa
15 lipiec 1928 r.