Nadleśnictwo Łąck II – Kurs zalesiania

P-6606

Zdjęcie 16,5×23 na kartonie 28,5×34 cm.

Kurs zalesiania nieużytków dla instruktorów
rolnych CZKR [Centralnego Związku Kółek Rolniczych]
w N[adleśni]ctwie Łąck
M[iesią]c Maj 1928 rok.

Kurs miał miejsce w dniach 9-13 maja 1928 roku – w tych dniach Jan Kloska zadedykował swoją broszurę „Zalesianie i zadrzewianie nieużytków” (1922) Marianowi Patorskiemu, który widoczny jest na prawo od umundurowanego łysego mężczyzny z wąsem w centrum fotografii.