Niejaki Mieczysław Lasocki

P-9924
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Mieczysław Lasocki