Nieznany ksiądz

P-8080

Niewłaściwy podpis Panna Marie Morenzetti.