Nieznany ksiądz

-

Niewłaściwy podpis Panna Marie Morenzetti.