Nieznany ksiądz

P-8104

Błędny podpis: Panna Hedv[iga] Gabrysiewicz.