Nieznany ksiądz

-

Błędny podpis: Panna Hedv[iga] Gabrysiewicz.