Nieznany ksiądz

P-8041

Skreślone: Major/Pułkownik Klestel (?)