Nieznany szwagier nieznanej bratówce

P-6810
Miejsce:Murów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Murów 5. VI. 1947 r.
Nieznanej Bratówce
nieznany Szwagier zasyła
swą podobiznę dla zapoz-
nania się
K. Bednarowicz