Niosąc damę w kapeluszu

PD-10610
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Wydawca paryski Staerck (działał przy Boulevard Voltaire, rocznie produkował 60 mln kart), fotograf nieznany.