"Gazeta Śledcza" 18 V 1935
"Gazeta Śledcza" 19 IV 1935

Nr 1008 – Kurt Ehrenreich

P-6072
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

4×6 cm

Poszukiwany z art. 225 kodeksu karnego (Makarewicza) – czyli za zabójstwo.