Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 69

Nr 107 – Herbert Cyma, komunista

P-5112
Miejsce:Sosnowiec
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5 x 6 cm
Również w albumie osób posądzanych o działalność komunistyczną.