Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 17

Nr 111 – (false) Szczepan Żelaźnicki, przestępca polityczny

P-5117
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

4,5 x 6 cm