Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 17

Nr 113 – Moszko Ankier, przestępca polityczny

P-5119
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5 x 7 cm

Wedle innego albumu vel Abram Epsztejn, ps. „Robert”.