Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 44
Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 42
Łodzkie Echo Wieczorne 21 maja 1927

Nr 12 – Karol Kessler, defraudant

P-5012
Miejsce:Chorzów
Twórca:
Tematyka:Portret

5×5,5 cm

Karol Kessler zdefraudował pieniądze w urzędzie pocztowym w Królewskiej Hucie (dziś Chorzów). Ze znanym wówczas defraudantem szwajcarskim Oskarem Kesslerem łączyło go chyba jedynie przypadkowo nazwisko, ale w prasie obaj pojawiali się często razem.