Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.11

Nr 128 – Aron Berman (Wiktor Borowski), przestępca polityczny

P-5135
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Borowski