Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 18

Nr 129(b) – Dowód osobisty: Antoni Piekarski, przestępca polityczny II

P-5137
Miejsce:Słonim
Twórca:
Tematyka:Obiekt Portret

11,5×16 cm