Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 18

Nr 129(c) – Dowód osobisty: Antoni Piekarski, przestępca polityczny III

P-5138
Miejsce:Słonim
Twórca:
Tematyka:Obiekt

11,5×17,5 cm