Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 19

Nr 146 – Paszport: Samuel Derczyński false Lejba Antokolski, przestępca polityczny

P-5155
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Obiekt Portret

7×9,5 cm