Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 18

Nr 153 – Dawid Rajek (Rajch), przestępca polityczny

P-5163
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Portret