Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 24

Nr 162 – Oszer Gizburg, przestępca polityczny, sekretarz CK KPZB

P-5173
Miejsce:Brześć
Twórca:
Tematyka:Portret

Oszer Ginzburg był sekretarzem Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi.