Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 48
Przegląd kresowy 8 lutego 1930

Nr 169 – Feliks Nowakowski, defraudant

P-5183
Miejsce:Łódź
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×6,5 cm

Feliks Nowakowski, inkasent w łódzkim Banku Handlowym, zdefraudował 52 tys. złotych i, objechawszy świat, wrócił jako ten syn marnotrawny i oddał się w ręce policji.