Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 24

Nr 170 – Małka Panowska, przestępca polityczny

P-5184
Miejsce:Brześć
Twórca:
Tematyka:Portret

Zatrzymana razem z Oszerem Ginzburgiem (P-5173), widać, że posadzono ich do zdjęcia na tym samym krześle. Podobnie jak on, działała w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. W roku 1936, jako studentka V roku, była sądzona w Wilnie w procesie działaczy KPZB, kiedy to jeden z komunistów dokonał zamachu na zeznającego informatora:
http://wyborcza.pl/1,76842,9002149,27_stycznia_1936__Przerwa.html