Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.20
"Dziennik Bydgoski" 18 II 1930

Nr 175 – Mira Frydland, kurierka bolszewicka, przestępca polityczny

P-5191
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×10,5 cm

Por. Nr 965 w drugim albumie. Aresztowana w 1928 i skazana w 1930 jako kurierka bolszewicka.