Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 24

Nr 181 – Hersz Słobodkin

P-5198
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6×9 cm