Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.134
Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 20
"Słowo Pomorskie" 20 XII 1929

Nr 197 – Jerzy Maciejuk, ps „Bielski” false Cholewiński, przestępca polityczny

P-5216
Miejsce:Białystok
Twórca:
Tematyka:Portret

6×10 cm

W grudniu 1929 roku Jerzy Matwiejczuk, komunista poch. ukraińskiego, został skazany na 8 lat więzienia, a wraz z nim Efroim Jabłonka, Michał Borówko i Nadzieja Ferelsztajnówna. Zdjęcia P-5211 i P-5213 (upozowane na tle tego samego kąta pomieszczenia) mogą przedstawiać Jabłonkę i Borówkę.