Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 24

Nr 206 – Konstanty Graeser-Kalicki, komunista

P-5225
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Konstanty Graeser-Kalicki (1901-1937), działacz komunistyczny (KPP), tłumacz, zastępca komendanta moskiewskiej Szkoły Wojskowo-Politycznej, prowadzonej przez Świerczewskiego. Zginął w czystkach 1937 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Graeser-Kalicki